Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第1課【自分のことを話す】

Price : ¥1,000 per month

Video bài 1:「自分のことを話す」
Trong hoạt động săn việc, làm cho nhà tuyển dụng hiểu về bản thân bạn là điều vô cùng quan trọng. Cùng nhau học những thuật ngữ và cách diễn đạt sử dụng để giới thiệu bản thân nhé.

Content Curriculum

第1課【自分のことを話す】

Duration: 02:45