Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第2課【業界を知る】

Price : ¥1,000 per month

Video bài 2: 「業界を知る」
Tìm hiểu về các “ngành” phân loại công ty để chọn doanh nghiệo nào sẽ ứng tuyển. Tìm hiểu các biểu thức và thuật ngữ để tìm hiểu ngành.

Content Curriculum

第2課【業界を知る】

Duration: 02:45