Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第3課【会社を知る】

Price : ¥1,000 per month

Video bài 3: 「会社を知る」
Cùng nhau học những thuật ngữ và cách diễn đạt cần thiết để hiểu rõ thông tin về công ty ví dụ như: sự khác nhau về quy mô doanh nghiệp, công ty này là công ty như thế nào,... 

Content Curriculum

第3課【会社を知る】

Duration: 03:02