Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第4課【職種を知る】

Price : ¥1,000 per month

Video bài 4: 「職種を知る」
Loại nghề nghiệp được hiểu là những việc nào sẽ làm. Cùng nhau tìm hiểu những thuật ngữ và cách diễn đạt để hiểu bản thân thích hợp với nghề nghiệp nào nhé. 

Content Curriculum

第4課【職種を知る】

Duration: 02:43