Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第5課【募集要項を読み解く】

Price : ¥1,000 per month

Video bài 5: 「募集要項を読み解く」
Trong quá trình tìm việc, các kiến thức để hiểu rõ đầy đủ về yêu cầu tuyển dụng là vô cùng cần thiết. Hãy cùng nhau học những điểm cần chú ý và từ, cụm từ thuật ngữ để lý giải yêu cầu ứng tuyển nhé.

Content Curriculum

第5課【募集要項を読み解く】

Duration: 03:20