Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第6課【エントリーシートを作成する】

Price : ¥1,000 per month

Video 6: 「エントリーシート」
Đơn xin việc được xem là bước quan trọng đầu tiên để tiếp cận nhà tuyển dụng. Hãy cùng nhau học những từ, cụm từ thường dùng và những điểm chú ý khi viết đơn xin việc nhé.

Content Curriculum

第6課【エントリーシートを作成する】

Duration: 03:06