Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第8課【インターンシップ初日】

Price : ¥1,000 per month

Video 8: 「インターシップ初日」
Bên cạnh từ và cụm từ thường dùng, hãy cùng nhau tìm hiểu cách ứng xử và hành động cần lưu ý trong quá trình thực tập.

Content Curriculum

第8課【インターンシップ初日】

Duration: 04:16