Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第10課【インターンシップを終えて】

Price : ¥1,000 per month

Video 10: 「インターンシップを終えて」
Uyên - người đã hoàn thành quá trình thực tập, sẽ cùng thầy Okamoto nhìn nhận lại. Thông qua đoạn hội thoại tìm hiểu các cách diễn đạt và thuật ngữ để suy nghĩ về hoạt động tìm việc.

Content Curriculum

第10課【インターンシップを終えて】

Duration: 05:06